Video Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam

lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Tài liệu hỏi đáp về Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 2024

 

LỜI NÓI ĐẦU

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII là ngày hội đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2019. Với tinh thần Yêu nước, Sáng tạo, Tình nguyện, Hội nhập, Phát triển, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2014 - 2019); xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024; xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhằm phục vụ tốt đợt học tập, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII trong cán bộ, hội viên, thanh niên, Trung ương Hội LHTN Việt Nam ban hành tài liệu: “Hỏi – Đáp Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII”. Tài liệu được biên soạn dưới dạng hỏi và đáp, sử dụng cho việc học tập, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết trong cán bộ, hội viên, thanh niên. Mong rằng các tổ chức cơ sở Hội và thanh niên cả nước sử dụng có hiệu quả tài liệu này, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII vào thực tiễn, góp phần cổ vũ tinh thần xung kích, tình nguyện, xây dựng lớp thanh niên có ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên lập thân, kiến quốc.

TRUNG ƯƠNG HỘI LHTN VIỆT NAM

Câu 1: Những tư tưởng chủ đạo của Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII?

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII là ngày hội đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên với tinh thần Yêu nước, Sáng tạo, Tình nguyện, Hội nhập, Phát triển, thể hiện ý chí quyết tâm của thanh niên cả nước làm theo lời Bác, thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, tình nguyện, cống hiến cho quê hương, đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Đại hội xác định giai đoạn 2019 - 2024, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh”.

Câu 2: Tiêu đề báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII và khẩu hiệu hành động của Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII có nội dung gì?

Tiêu đề báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII là “Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng hành và phát huy thanh niên xung kích, sáng tạo, tình nguyện, chung sức trẻ vì tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh”.

Đại hội đã thống nhất khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam Yêu nước, Sáng tạo, Tình nguyện, Hội nhập, Phát triển”.

Câu 3: Cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã đạt được những kết quả cơ bản nào?

Cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện được triển khai thực hiện đồng bộ dưới nhiều hình thức phong phú với hơn 36.312 diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác” thu hút hơn 5,7 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia, các diễn đàn “Thanh niên với pháp luật”, “Pháp luật và cuộc sống thanh niên” được nhiều cấp bộ Hội duy trì. Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” được tổ chức đã tuyên dương nhiều gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Chương trình “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên” được chú trọng triển khai. Trung ương Hội đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng những thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực thông qua các Giải thưởng của Hội. Các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện thường xuyên.

Câu 4: Cuộc vận động thanh niên thi đua cống hiến trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã đạt được những kết quả cơ bản nào?

Cuộc vận động thanh niên thi đua cống hiến được triển khai sâu rộng với hình thức phong phú, đa dạng, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên.

Các hoạt động thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng 3 biên giới”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức hàng năm, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Chương trình xây dựng “Nhà nhân ái”, “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em” cho học sinh vùng cao đạt kết quả tốt. Hiến máu tình nguyện tiếp tục là điểm nhấn trong phong trào thanh niên tình nguyện. Một số mô hình đem lại hiệu quả cao, như: “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi”, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, “Cùng sống khỏe”; chương trình “Tiếp sức người bệnh”... Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai ngày càng thiết thực, như: hưởng ứng “Giờ trái đất”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Hãy làm sạch biển”,… Các đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả.

Trong Thanh niên xung phong bảo vệ Tổ quốc, cuộc vận động “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”, “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo”, hoạt động đoàn kết 3 lực lượng: thanh niên lực lượng vũ trang - thanh niên trong các nhà trường - thanh niên trên địa bàn dân cư tiếp tục phát huy hiệu quả. Các hoạt động tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo được đông đảo hội viên, thanh niên trong và ngoài nước hưởng ứng như: “Vì Trường Sa xanh”, “Vì Trường Sa thân yêu”; hỗ trợ, khuyến khích ngư dân trẻ vươn khơi bám biển; kịp thời chia sẻ, động viên các lực lượng chấp pháp trên biển; lên tiếng phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Câu 5: Cuộc vận động thanh niên sống có trách nhiệm trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã đạt được những kết quả cơ bản nào?

Cuộc vận động thanh niên sống có trách nhiệm được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, huy động được nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; định hướng giá trị đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; thúc đẩy thanh niên chủ động, tích cực tham gia tổ chức Hội và hoạt động Hội.

Trong thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, Trung ương Hội đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; kết nối doanh nhân các khu vực. Hoạt động trang bị kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp, phối hợp tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh; tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế; phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên làm kinh tế; tổ chức diễn đàn thanh niên làm kinh tế giỏi được nhiều địa phương triển khai. Các hoạt động biểu dương, tôn vinh những điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi được duy trì, mở rộng.

Trong thanh niên tham gia xây dựng các tổ chức của thanh niên, tổ chức Hội đã phối hợp với tổ chức Đoàn cùng cấp tổ chức tọa đàm, diễn đàn, đối thoại giữa các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền với thanh niên. Hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội cho thanh niên được đổi mới hình thức. Việc xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Hội được tổ chức Hội các cấp quan tâm, chú trọng.

Câu 6: Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã đạt được những kết quả cơ bản nào?

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được chú trọng. Đến nay, cả nước có trên 9,9 triệu hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tăng 13,56% so với đầu nhiệm kỳ), tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 62,6%. Tăng cường phát triển hội viên trên địa bàn dân cư, kết nối các đội, nhóm thanh niên tình nguyện, vận động thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, bác sĩ trẻ, tài năng trẻ tham gia hoạt động Hội. Lực lượng thanh niên lao động tự do, thanh niên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên yếu thế cơ hội phát triển, thanh niên hoàn lương từng bước được tiếp cận. Trong nhiệm kỳ, cả nước phát triển mới trên 3,1 triệu hội viên.

Các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích được củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên. Hàng chục nghìn chi hội hoạt động không hiệu quả chuyển đổi sang mô hình câu lạc bộ, tổ, đội nhóm thanh niên theo sở thích, ngành nghề. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường trung học phổ thông tại một số địa phương được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đội ngũ cán bộ Hội được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Công tác bồi dưỡng, tập huấn được duy trì. Vai trò của Hội đồng huấn luyện Trung ương ngày càng được phát huy. Các hoạt động biểu dương, tôn vinh cán bộ Hội ở cơ sở và đội, nhóm trưởng thanh niên ở các cấp được quan tâm kịp thời.

Hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể có bước phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng các loại hình sát với từng đối tượng thanh niên. Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tăng cường. Trong nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã giới thiệu trên 5,5 triệu hội viên ưu tú cho Đoàn, trong đó trên 3,8 triệu thanh niên được đứng trong hàng ngũ của Đoàn. Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục được củng cố, phát triển với vai trò nòng cốt của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông qua việc định hướng hoạt động, thực hiện chức năng cầu nối, kênh đối thoại chính sách hiệu quả giữa các Cơ quan quản lý Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan thường trực, triển khai các hoạt động tập hợp, đoàn kết, phát huy trí thức trẻ Việt Nam. Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam duy trì các hoạt động đoàn kết, tập hợp văn nghệ sĩ trẻ, hỗ trợ văn nghệ sỹ trẻ khẳng định bản thân, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vì cộng đồng. Câu lạc bộ Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khuyết tật có cơ hội khẳng định bản thân, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Công tác phát triển tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài Nhà nước được quan tâm. Trung ương Hội ban hành Đề án thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp là thành viên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Thành lập được 02 tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước tương đương tổ chức Hội cấp tỉnh.

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo với nhiều hoạt động giúp đỡ, đồng hành trong phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đội ngũ cán bộ cốt cán trong vùng dân tộc, tôn giáo tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Hoạt động của Hội ở vùng dân tộc, tôn giáo nhiều nơi có sự đổi mới. Việc phát huy vai trò các chức sắc, chức việc các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc tham gia vận động, giáo dục và chăm lo cho thanh niên ngày càng hiệu quả.

Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài được tăng cường với nhiều hoạt động tiêu biểu như: Chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện hoà binh”, “diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu”,… Hoạt động của Hội thanh niên, sinh viên tại các nước ngày càng khởi sắc. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã được thành lập tại một số nước như: Nhật Bản, Rumani, Cộng hòa Séc.

Câu 7: Nhiệm kỳ 2014 – 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên còn những hạn chế, yếu kém gì?

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội trong nhiệm kỳ vừa qua còn tồn tại hạn chế như sau:

- Phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên chưa đồng đều ở các cấp. Công tác tập hợp, đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên nông thôn đi làm ăn xa, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo chưa đáp ứng yêu cầu.

- Chưa kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, nêu ý kiến trước công luận về các vụ việc vi phạm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, thanh niên.

- Chất lượng sinh hoạt, hoạt động của một số chi hội còn yếu. Việc củng cố và nâng cao chất lượng một số tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức. Công tác xây dựng tổ chức Hội trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và trên địa bàn dân cư chưa có nhiều bước tiến mới.

- Nhiều hoạt động, chương trình của Hội tại cơ sở hiệu quả chưa cao, thiếu bền vững, chưa tách biệt rõ nét với hoạt động của Đoàn. 03 chỉ tiêu của nhiệm kỳ VII chưa hoàn thành. Một số hoạt động điểm, quy mô toàn quốc xác định trong chương trình hàng năm chưa được thực hiện.

Câu 8: Những bài học kinh nghiệm của công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019?

Thứ nhất, sự lãnh đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là những yếu tố cơ bản để xây dựng và phát triển tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên vững mạnh.

Thứ hai, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa quyền lợi với nghĩa vụ của thanh niên, giữa vận động, chăm lo thanh niên với việc phát huy thanh niên trong tình hình mới.

Thứ ba, cần tăng cường phát huy vai trò tự thân của thanh niên trong thực hiện phong trào của thanh niên; khơi dậy, hiệu triệu, khích lệ thanh niên thể hiện lòng yêu nước, các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp bằng những hành động, việc làm cụ thể, ý nghĩa.

Thứ tư, kiên trì thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Hội; tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác cho cán bộ Hội, nhất là cơ sở. Chú trọng phát hiện, vận động các nhân tố tích cực, tiêu biểu trong thanh niên tham gia công tác Hội, làm cán bộ Hội.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, tổ chức và xã hội hóa nguồn lực cho công tác Hội và phong trào thanh niên; phối hợp, phát huy lực lượng của các tổ chức để thúc đẩy công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy mạnh mẽ các lợi thế đặc thù của Hội trong tổ chức hoạt động.

Câu 9: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII xác định mục tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024 như thế nào?

Mục tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 – 2024 được xác định là:

Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, có bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; hiểu biết về lịch sử, văn hoá, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn minh, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; chủ động hội nhập quốc tế.

Xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực sự vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Câu 10: Những chỉ tiêu cơ bản đã được Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII thông qua?

          Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII đã thông qua 10 chỉ tiêu trọng tâm:

1. 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập và 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội.

2. 100% Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp huyện trở lên hằng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên.

3. 100% Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp tỉnh hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên.

4. Hỗ trợ ít nhất 500 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên.

5. Giới thiệu việc làm cho 1.000.000 thanh niên, trong đó ít nhất 100.000 thanh niên có việc làm ổn định.

6. Mỗi hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm.

7. Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 3.000.000 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

8. Tổ chức vận động thanh niên tình nguyện hiến 2.500.000 đơn vị máu.

9. 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển.

10. Phát triển mới 3.000.000 hội viên; phát triển 4.000 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Câu 11: Các nội dung chính của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 là gì?

          - Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh

          - Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích

          - Thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp

          - Thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng

          - Thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế.

Câu 12: Những giải pháp chính nhằm vận động thanh niên yêu nước, bản lĩnh hiệu quả?

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

- Chủ động, kiên trì đổi mới phương thức tuyên truyền để thanh niên nắm bắt đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên.

- Vận động thanh niên tham gia tích cực cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

- Thường xuyên tổ chức để thanh niên đến với địa danh lịch sử, tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

- Vận động hội viên, thanh niên nâng cao nhận thức về chủ quyền an ninh Tổ quốc, cổ vũ, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, biển đảo”.

Câu 13: Những giải pháp chính nhằm vận động thanh niên sống đẹp, sống có ích hiệu quả?

- Tập trung giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, yêu lao động. Tuyên truyền về những tấm gương, hành động đẹp của thanh niên trên truyền thông đại chúng và mạng xã hội.

- Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên; thành lập các đội hình, CLB thanh niên tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực, thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

- Vận động hội viên, thanh niên tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, tích cực xây dựng gia đình trẻ no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tổ chức liên hoan, tuyên dương “Gia đình trẻ văn hóa, hạnh phúc”.

- Triển khai chương trình “Mỗi thanh niên một quyển sách làm bạn”. Tổ chức các cuộc vận động sáng tác tác phẩm nghệ thuật cho thanh niên.

- Tiếp tục triển khai và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

- Tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục, cảm hóa và xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma túy.

Câu 14: Những giải pháp chính nhằm vận động thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp hiệu quả?

- Tổ chức cuộc vận động “Thanh niên sáng tạo vì đất nước phát triển”, trao giải thưởng “Thanh niên sáng tạo” hàng năm. Triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, trang bị kiến thức về khởi nghiệp.

- Tổ chức chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, giải pháp khởi nghiệp, tư vấn hỗ trợ, huy động nguồn lực, kết nối các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà đầu tư khởi nghiệp để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên.

- Giới thiệu công nghệ mới, mô hình quản trị, các mô hình phân phối sản phẩm mới.

- Phát huy vai trò của các chuyên gia, các doanh nhân trẻ thành đạt, các nhà khoa học, các công chức trẻ trong cơ quan quản lý nhà nước tham gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Phối hợp với các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ có cơ chế hỗ trợ và thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp.

Câu 15: Những giải pháp chính nhằm vận động thanh niên tình nguyện vì cộng đồng hiệu quả?

- Tiếp tục tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng ba biên giới”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh. Triển khai các hoạt động tình nguyện theo chuyên đề, như: xây dựng Nhà Nhân ái, Nhà thích ứng với lũ lụt, Nhà Bán trú cho em, Trường đẹp cho em, đường giao thông nông thôn, Cổng trường an toàn giao thông, Bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn; điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, con đường em đến trường.

- Đẩy mạnh các hoạt động hiến máu tình nguyện, xây dựng các đội thanh niên ứng trực tình nguyện hiến máu, ngân hàng dự trữ máu, ngân hàng máu sống, máu hiếm... Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Vận động những cá nhân có uy tín trong nhiều lĩnh vực tham gia các chương trình tình nguyện của Hội.

- Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên, xây dựng và triển khai các dự án bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam chống rác thải nhựa”.

- Tập hợp, đoàn kết, điều phối và hỗ trợ hoạt động tình nguyện của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên. Định kỳ tổ chức “Ngày hội tình nguyện quốc gia”, “Giải thưởng tình nguyện quốc gia”.

Câu 16: Những giải pháp chính nhằm vận động thanh niên khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế hiệu quả?

- Tuyên truyền rộng rãi, vận động thanh niên tự giác tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe hằng ngày. Tổ chức Hội các cấp duy trì tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao tối thiểu 01 năm/lần. Phát động phong trào “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”.

- Triển khai các loại hình tư vấn tâm lý cho thanh niên. Xây dựng bộ công cụ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho thanh niên. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích.

- Khuyến khích thanh niên tham gia các tổ chức câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích và nhu cầu, nghề nghiệp của thanh niên. Xây dựng các hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về hội nhập quốc tế. Tổ chức “Ngày văn hóa” ASEAN và các nước trên thế giới. Phối hợp, tham gia tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao giữa thanh niên các nước trong khu vực, các tỉnh giáp biên, các tổ chức Hội ở nước ngoài.

Câu 17: Những giải pháp chính của Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”?

- Tham gia xây dựng, thúc đẩy và phối hợp giám sát việc thực hiện các chính sách cho thanh niên.

- Thành lập Hội đồng tư vấn, đồng hành với thanh niên Việt Nam gồm các cá nhân có uy tín trong xã hội. Tăng cường phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng và phát huy thanh niên tài năng cống hiến cho đất nước.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, đặc biệt là thanh niên thuộc nhóm dân tộc thiểu số dưới 10.000 người. Tuyên truyền phòng chống hôn nhân cận huyết, tảo hôn, buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, bình đẳng giới.

- Đẩy mạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tạo việc làm ổn định cho thanh niên dân tộc thiểu số. Triển khai các dự án hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhóm thanh niên yếu thế cơ hội phát triển trên địa bàn dân cư. Xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Tư vấn, giới thiệu, tạo việc làm cho thanh niên thất nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ tư vấn sức khỏe, pháp luật, kỹ năng quản lý thu nhập, chi tiêu, kiến thức về tình yêu, hôn nhân, gia đình và sức khỏe sinh sản cho thanh niên công nhân.

Câu 18: Những giải pháp chính của công tác cán bộ Hội và hội viên trong Chương trình “xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh” được xác định trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 những giải pháp chủ yếu nào?

          1. Công tác cán bộ Hội

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên. Định kỳ tập huấn về kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ cho cán bộ Hội theo chức danh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng huấn luyện Trung ương. Tổ chức Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh cấp Trung ương theo khu vực định kỳ 2 năm/lần, liên hoan Huấn luyện viên cấp I toàn quốc. Bổ sung, biên soạn mới tài liệu tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Hội.

- Tập hợp những cá nhân tiêu biểu có uy tín, có trình độ, có năng lực, trưởng thành từ phong trào thanh niên để bồi dưỡng trở thành thủ lĩnh thanh niên, cán bộ Hội chủ chốt các cấp và lực lượng nòng cốt trong thanh niên đặc thù. Tổ chức xét, trao “Giải thưởng 15/10” hàng năm.

2. Công tác hội viên

- Tập trung phát triển hội viên mới; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn trong việc thực hiện chủ trương “1+1”. Đổi mới công tác quản lý hội viên phù hợp với điều kiện thực tiễn công tác của từng địa phương, đơn vị.

- Tập trung cho công tác tập hợp thanh niên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, thanh niên trên địa bàn dân cư. Thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích, đặc biệt trong các vùng tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc.

- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho hội viên; phát hiện, bồi dưỡng hội viên ưu tú phấn đấu trở thành đoàn viên.

Câu 19: Những giải pháp chính của công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội và củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong Chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh” được xác định trong nhiệm kỳ 2019 – 2024  những giải pháp chủ yếu nào?

1. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội

Kiên trì mục tiêu “Đoàn mạnh, Hội rộng” với phương châm ở đâu có thanh niên ở đó có tổ chức Hội hoặc các hoạt động của Hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, nhất là chi hội trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đẩy mạnh các hình thức tập hợp thanh niên trên mạng Internet.

2. Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

- Đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối với tổ chức Hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng, vai trò, vị thế của Hội Sinh viên Việt Nam.

- Hội Doanh nhân trẻ tăng cường tập hợp, xây dựng lực lượng doanh nhân trẻ, gắn kết hoạt động doanh nhân trẻ với xây dựng phong trào của Hội. Đảm bảo tính định hướng, hỗ trợ kịp thời của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp với hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ cùng cấp.

- Phát huy vai trò của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong công tác tập hợp đoàn kết lực lượng thầy thuốc trẻ, chăm lo, hỗ trợ và phát huy lực lượng thầy thuốc trẻ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế uy tín trong nước và trên thế giới.

- Củng cố hoạt động Hội Trí thức, Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam ở cấp Trung ương, thành lập mới Hội tại địa phương.

- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

- Câu lạc bộ Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh niên khuyết tật có cơ hội khẳng định bản thân, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Câu 20: Những giải pháp chính của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài và công tác quốc tế thanh niên trong Chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh” được xác định trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 những giải pháp chủ yếu nào?

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài và công tác quốc tế thanh niên được xác định trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 những giải pháp chính như:

- Tiếp tục chủ động tiếp cận, tập hợp lực lượng thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, công nhận ít nhất 03 tổ chức Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- Định kỳ tổ chức giao ban trực tuyến với Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình trong nước cho hội viên, thanh niên ở nước ngoài.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế đối với các tổ chức thanh niên chung đường biên giới, các nước trong khu vực và trên thế giới. Phối hợp với các tổ chức thanh niên quốc tế hợp pháp, phù hợp để tăng cường cơ hội giao lưu, hội nhập của thanh niên Việt Nam. Chủ động phối hợp với các tổ chức thanh niên của các nước láng giềng, trong khối ASEAN triển khai các chương trình phát triển, giao lưu thanh niên.

Câu 21: Công tác kiểm tra, giám sát của Hội trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 xác định nhiệm vụ, giải pháp nào?

Công tác kiểm tra, giám sát của Hội, quan tâm củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác kiểm tra. Duy trì kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội, nhất là đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt các cấp; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của hội viên, thanh niên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đợt kiểm tra, giám sát và việc đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên.

Câu 22: Sự kiện tiêu biểu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2019 là gì?

Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, sự kiện ý nghĩa. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thống nhất chọn ra 10 chương trình, sự kiện tiêu biểu của Hội 5 như sau:

1. Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố, với sự tham gia của 5 triệu hội viên, thanh niên, Hành trình đã thực hiện 63 công trình thanh niên trao tặng cho các địa phương, tổ chức 63 lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại những di tích lịch sử, văn hóa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Bên cạnh việc được trải nghiệm, cảm nhận đầy đủ hơn những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc, cùng giới thiệu, lan toả đến đông đảo thanh niên và người dân Việt Nam, Hành trình còn tổ chức những hoạt động chia sẻ với đồng bào tại các địa bàn khó khăn, để hội viên, thanh niên chia sẻ, cống hiến và viết lên những câu chuyện đẹp của thanh niên Việt Nam vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

2. Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”

Bắt đầu từ năm 2016, chương trình triển khai nhiều hoạt động hiệu quả như: Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (năm 2018, 2019) đi qua 20 tỉnh, thành phố trên cả nước thu hút sự tham gia trực tiếp của 200 thanh niên, sinh viên có dự án, mô hình, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và sự hưởng ứng của hàng vạn thanh niên tại các địa phương.

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp cũng được thành lập nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức trở thành kênh đối thoại chính sách quan trọng của cộng đồng kinh tế tư nhân Việt Nam. Chuỗi các hoạt động và sự kiện giao lưu, tọa đàm, hội thảo, các game thực tế giúp thanh niên khởi nghiệp học hỏi, bổ sung kiến thức, kỹ năng; kết nối, kêu gọi các nguồn vốn đầu tư góp phần triển khai thực hiện chương trình Quốc gia khởi nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Theo thống kê, các cấp Hội đã tổ chức 74.555 hoạt động hỗ trợ hơn 2,4 triệu thanh niên khởi nghiệp.

3. Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”

Chương trình do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức thường niên từ năm 2015 nhằm tri ân, chia sẻ với các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, có nhiều nghị lực phấn đấu vượt khó vươn lên trong công tác giảng dạy, giúp đỡ học sinh đến trường.

Sau 05 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 277 thầy, cô giáo công tác tại các trường học điểm lẻ tại 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; thầy giáo, cô giáo thuộc huyện đảo và các đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo; các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng làm công tác giảng dạy, giúp đỡ học sinh đến trường; các thầy giáo, cô giáo dạy học sinh khuyết tật; giáo viên dạy học sinh dân tộc thiểu số trên cả nước.

4. Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”

Hành trình Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy Thuốc trẻ Việt Nam tổ chức đồng loạt trên cả nước vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5 hằng năm, Hành trình là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, góp sức của đội ngũ y bác sĩ trẻ trên cả nước với việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và thanh, thiếu nhi.

Các hoạt động của Hành trình như: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong cả nước; tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, mổ mắt miễn phí cho người cao tuổi, phẫu thuật dị tật bẩm sinh cho trẻ em; khám sàng lọc bệnh mạn tính: ung thư, tim mạch, tiểu đường; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh; tổ chức các ngày hội rửa tay bằng xà phòng phòng chống dịch bệnh cho trẻ em và vận động người dân tăng cường vận động thể chất và giới thiệu đăng ký tham gia cuộc thi “Đi bộ vì sức khỏe”.

Qua Hành trình, trên 2,63 triệu người dân được khám bệnh, phát thuốc miễn phí; 7.350 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được mổ mắt miễn phí; tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho trên 76 nghìn giáo viên các trường mầm non, tiểu học; tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho hơn 1,5 triệu trẻ em phòng chống bệnh tay chân miệng… thu hút sự tham gia của hơn 35 nghìn thầy thuốc trẻ và hàng vạn thanh niên tình nguyện.

5. Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”

Triển khai từ năm 2016, Chiến dịch nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của biển với đời sống con người; kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển. Triển khai đồng loạt tại 28 tỉnh, thành phố ven biển, “Hãy làm sạch biển” tạo được sự lan tỏa rộng rãi, sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các lực lượng trong xã hội như bộ đội biên phòng, công an, hải quân, cựu chiến binh, phụ nữ, người dân trong đó, lực lượng chủ lực, tiên phong là đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên, học sinh.

Chiến dịch có nhiều mô hình hiệu quả như: thu gom rác thải trên mặt biển bằng vợt lưới; ngư dân, chủ tàu thuyền ký cam kết không xả rác ra biển; tuyên truyền, thu gom rác thải tại các bãi biển công cộng có đông khách du lịch; tặng thùng rác cho người dân; trao quà cho ngư dân, trao học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; hơn 400 điểm ô nhiễm ven biển thường xuyên được duy trì hoạt động vệ sinh tối thiểu mỗi tuần 01 lần… “Hãy làm sạch biển” đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong công tác bảo vệ đại dương nói chung và môi trường biển tại Việt Nam.

6. Chương trình “Tháng Ba biên giới”

Là hoạt động thiết thực và ý nghĩa của Hội LHTN các cấp trong Tháng Thanh niên, chương trình được triển khai tại các địa bàn giáp biên với nhiều hoạt động vì cộng đồng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào việc phát triển kinh tế những địa bàn vùng biên giới, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực đã được tổ chức trong chương trình như thăm hỏi, tri ân các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa thanh thiếu nhi, tổ chức Đoàn, Hội, Đội với bộ đội biên phòng, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo; tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, giúp đỡ và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức và huy động thanh niên đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, như: mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nhà bán trú, nhà nhân ái, trường đẹp cho em, sân chơi cho thanh thiếu nhi; tặng học bổng, quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho thanh thiếu nhi và nhân dân.

7. Giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt”

Giải thưởng do Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức, xét trao cho các thương hiệu Việt tiêu biểu, tôn vinh lòng tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức cho thanh niên, giới doanh nhân trẻ nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, cũng như trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Giai đoạn 2014 – 2019, với 2 lần tổ chức trao giải, đã có hàng nghìn lượt thương hiệu sản phẩm đăng ký tham gia, trong đó 400 lượt thương hiệu, sản phẩm được tôn vinh. Nhiều doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm Việt Nam được vinh danh từ giải thưởng đã có mặt trong các bảng xếp hạng của khu vực, của thế giới, trở thành những doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng, dẫn dắt đối với nền kinh tế Việt Nam, tạo ra doanh thu và nộp ngân sách trên hàng nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, khẳng định vị thế và ảnh hưởng của các doanh nghiệp đoạt giải đối với nền kinh tế Việt Nam.

8. Chương trình “Khát vọng trẻ”

Chương trình do Báo Thanh niên – Diễn đàn của Hội LHTN Việt Nam tổ chức, là không gian âm nhạc dành cho người trẻ với những câu chuyện về tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước.

Chương trình được tổ chức miễn phí cho thanh thiếu nhi và nhân dân, góp phần tích cực trong việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, nâng cao giá trị thưởng thức thẩm mỹ âm nhạc cho thanh thiếu nhi.

Trong nhiệm kỳ, 05 chương trình “Khát vọng trẻ” đã được tổ chức tại Hà Nội, Bình Định, Nghệ An thu hút hàng chục nghìn hội viên, thanh niên và người dân tham dự.

9. Chương trình “Nhà bán trú cho em” và “Trường đẹp cho em”

Với mục đích xây dựng các trường học mầm non, phổ thông đạt chuẩn, những nhà bán trú/nội trú cho học sinh vùng sâu, vùng xa theo hướng hiện đại hóa, kiên cố hóa góp phần hoàn thiện chủ trương xã hội hóa giáo dục theo Đề án Phổ cập giáo dục mầm non, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 và Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020.

Chương trình đã tiến hành xây mới các điểm trường, nhà bán trú, cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện học tập cho học sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên cả nước, từ đó tạo điều kiện và động lực tốt nhất để học sinh tại các địa bàn khó khăn được học tập, ăn ở tập trung, hạn chế tối đa tình trạng bỏ học vì học sinh phải đi xa, không có lớp học.

Với sự quan tâm đồng hành của nhiều doanh nghiệp, cá nhân, cùng hàng vạn ngày công của đoàn viên, hội viên, thanh niên các cấp.  773 “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em” đã được xây dựng, trị giá hơn 400 tỷ đồng.

10. Liên hoan “Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện” toàn quốc

Liên hoan do Trung ương Hội LHTN Việt Nam khởi xướng và triển khai, được tổ chức lần đầu với sự tham gia của 200 câu lạc bộ, đội, nhóm tiêu biểu được lựa chọn tham gia từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm kết nối, tập hợp các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tiêu biểu; tạo môi trường gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm của câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện; tập hợp các dự án, mô hình, sáng kiến tình nguyện đã và đang được triển khai hiệu quả trong cộng đồng, từ đó tiếp tục khuyến khích các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện phát huy các sáng kiến, mô hình tình nguyện góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hỗ trợ cộng đồng./.

 

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu