Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: 100% cơ sở Đoàn tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn 26/3

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Tháp Mười: 100% cơ sở Đoàn tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn 26/3

Chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023). Ban Thường vụ Huyện đoàn Tháp Mười đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đồng loạt tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng.

Một số hình ảnh các cơ sở Đoàn trao danh sách đoàn viên ưu tú

Tổ chức Đoàn có vai trò và trách nhiệm quan trọng trong việc chủ động chăm lo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cho Đảng. BTV Huyện đoàn đã tăng cường phối hợp với cấp ủy Đảng cơ sở để xác định nguồn đoàn viên ưu tú dự kiến sẽ được giới thiệu cho cấp ủy trong năm và định hướng đào tạo để nâng cao chất lượng công tác kết nạp Đảng. Các cơ sở Đoàn cũng được chỉ đạo để bám sát các điều kiện, tiêu chuẩn để việc giới thiệu đoàn viên ưu tú đạt chất lượng. Đoàn viên ưu tú được kết nạp phải đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tuổi đời, gương mẫu và chính sách pháp luật của Nhà nước. Kết quả đã trao danh sách các đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền, giáo dục sâu sắc trong đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Huyện đoàn Tháp Mười