Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em cho học sinh năm 2022.

Chi tiết bài viết Hoạt động Đội

Tân Hồng: Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em cho học sinh năm 2022.

Ngày 17/6/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với công an Huyện và Trường Tiểu học Tân Công Chí 1 đã tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em cho trên 100 giáo viên và học sinh tại trường.

Sau khi tình hình dịch được kiểm soát một vấn đề đang nổi lên của Huyện Tân Hồng là tình hình đuối nước ở trẻ em tính từ đầu năm đến nay đã có 02 trường họp đuối nước và bạo lực học đường ngày càng có xu hướng gia tăng, trong đó tai nạn đuối nước là nguyên nhân hàng đầu. Hiểu được tính cấp thiết của thực trạng trên, sáng, Ngày 17/6/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với công an Huyện và Trường Tiểu học Tân Công Chí 1 đã tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em cho trên 100 giáo viên và học sinh tại trường.

Ảnh: Quang cảnh hoạt động

 Buổi tuyên truyền đã giúp cho học sinh biết kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước, cung cấp các nguy cơ, những nơi dẫn đến đuối nước. Bên cạnh đó, trong buổi tuyên truyền, có phần giao lưu giữa báo cáo viên và các em học sinh nhằm ôn lại các nội dung báo cáo viên đã truyền đạt.

Tấn Dương - HĐ.Tân Hồng –PT