Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự: giám sát công tác quản lý nhà nước về thanh niên theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2023 của Bộ Chính trị.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Hồng Ngự: giám sát công tác quản lý nhà nước về thanh niên theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2023 của Bộ Chính trị.

Thực hiện kế hoạch số 70-KH/ĐTN, ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện đoàn Hồng Ngự về việc giám sát công tác quản lý nhà nước về thanh niên theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2023 của Bộ Chính trị. Sáng ngày 11/7/2023, tại hội trường UBND xã Thường Phước 1, Tổ Giám sát của Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tiến hành giám sát công tác quản lý nhà nước về thanh niên theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2023 của Bộ Chính trị đối với xã Thường Phước. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Nương, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Nội vụ huyện, lãnh đạo UBND xã và các ban ngành hữu quan của xã Thường Phước 1.

Tại buổi giám sát, cán bộ Nội vụ của xã đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn xã. Theo đó Ủy ban nhân dân xã đã cụ thể hóa kế hoạch số 134-KH/UBND, ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên huyện Hồng Ngự thành kế hoạch số 116-KH/UBND, ngày 07/4/2022 về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã tổ chức triển khai Luật Thanh niên và các chính sách về thanh niên. Ngoài ra, UBND xã còn thường xuyên phát trên trạm truyền thanh xã về Luật Thanh niên nhằm tuyên truyền sâu rộng đến thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã nắm.

Thường xuyên phối hợp với Xã đoàn tạo điền kiện cho thanh niên tham gia các phiên giao dịch việc làm tại Tỉnh và Huyện; Hỗ trợ cất nhà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ vốn vay cho thanh niên hoàn lương; tạo nhiều sân chơi cho thanh niên tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Phối hợp với Xã đoàn tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên, kịp thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của thanh niên, tạo mọi điều kiện để thanh niên phát triển và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Một số hình ảnh

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Nương, Tổ trưởng Tổ Giám sát đề nghị UBND xã bổ sung những nội dung mà thành viên Tổ Giám sát góp ý; quan tâm, tạo điều kiện về các thiết chế văn hóa cho thanh niên tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; đề nghị thường xuyên phát thanh những chương trình liên quan đến thanh niên; quan tâm tổ chức sơ, tổng kết các chương trình phát triển thanh niên, thanh niên đạt giải các hội thi nhằm khích lệ và tuyên truyền trong thanh niên; hỗ trợ vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế; Thường xuyên mở lớp đào tạo nghề cho thanh niên góp phần phát triển kinh tế trong thanh niên./.

                                                              Văn Yêm (Huyện đoàn Hồng Ngự)-BTG