Xuất bản thông tin

null Huyện Tân Hồng: Tuyên truyền, vận động sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt qua “Viettel Money”

Chi tiết bài viết Hoạt động Đoàn

Huyện Tân Hồng: Tuyên truyền, vận động sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt qua “Viettel Money”

Nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng, hình thành thói quen bằng những hành động cụ thể và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên, thanh niên và người dân tiếp cận ứng dụng công nghệ đảm bảo mọi người đều biết cách sử dụng. Tuyên truyền, triển khai rộng rãi đến đoàn viên thanh niên và người dân biết các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt qua ví điện tử Viettel Money trên địa bàn Huyện Tân Hồng.

 

Sáng ngày 06/01/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Viettel Tân Hồng tổ chức tuyên truyền, vận động Đoàn viên, thanh niên sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt qua “Viettel Mony” năm 2023 tại quán Ca phê khởi nghiệp tại khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng (trước cửa Khối vận Huyện) có trên 20 Đoàn viên, Thanh niên và người dân tham gia.

Đến dự buổi tuyên truyền có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Lợi - Giám đốc cửa hàng Viettel Tân Hồng. Tại đây đồng chí Mỹ Lợi đã tuyên truyền, triển khai chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 10/05/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 và các lợi ích khi thanh toán không dùng tiền mặt cho Đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn Huyện. Vận động sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt qua “Viettel Moneyđến Công ty, Doanh nghiệp, cơ sở, HTX, THT, Đoàn viên, thanh niên, người dân trên địa bàn Huyện Tân Hồng (thanh toán tiền điện, tiền nước, chuyển tiền,...)

Đây là hoạt động chuyển đổi số cho Đoàn viên, thanh niên và người dân tiếp cận ứng dụng công nghệ đảm bảo mọi người đều biết cách sử dụng.

                                                                                                  Tấn Dương. HĐ Tân Hồng