Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ RA QUÂN HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CÁC NỀN TẢNG SỐ (e – Đồng Tháp, Y tế Đồng Tháp…)

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

HUYỆN HỒNG NGỰ RA QUÂN HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CÁC NỀN TẢNG SỐ (e – Đồng Tháp, Y tế Đồng Tháp…)

Ngày 05/7/2023, Thị trấn Đoàn Thường Thới Tiền tổ chức ra quân Tổ thanh niên chuyển đổi số tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng nền tảng số theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

đã đến từng hộ gia đình để khảo sát việc sử dụng điện thoại thông minh và hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng app e – Đồng Tháp, Y tế Đồng Tháp, các ví điện tử… Đồng thời tuyên truyền tới người dân về những tiện ích, hiệu quả mang lại từ việc sử dụng các nền tảng trên.

Sau 01 buổi ra quân, lực lượng đoàn viên đã hỗ trợ cài đặt app cho trên 75 máy điện thoại thông minh của người dân.

Một số hình ảnh nổi bật

            Chương trình ra quân hỗ trợ người dân cài đặt các nền tảng số nhằm nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ số của người dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về người dân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng kinh tế số, Chính phủ số, công dân số; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Huyện đoàn Hồng Ngự -BTG