Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự: Ra quân hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng số

Chi tiết bài viết Hoạt động Đoàn

Huyện Hồng Ngự: Ra quân hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng số

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần tứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027, ngày 10/01/2023 tại UBND xã Thường Phước 1, Huyện đoàn Hồng Ngự đến các xã, thị trấn Đoàn tổ chức ra quân hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng số.

         Cụ thể, Xã đoàn Long Khánh A  tổ chức ra quân Tổ thanh niên chuyển đổi số  với 10 thành viên đã đến từng hộ gia đình và tại bộ phận một cửa tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng e – Đồng Tháp; hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Sau 01 buổi ra quân, lực lượng đoàn viên đã hỗ trợ hơn 120 người dân cái đặt ứng dụng sổ khám sức khỏe điện tử, e-DongThap và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính "ngày thứ 7 tình nguyện".

Một số hình ảnh tại buổi ra quân

Chương trình ra quân hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng số nhằm nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ số của người dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về người dân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng kinh tế số, Chính phủ số, công dân số; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Huyện đoàn Hồng Ngự