Xuất bản thông tin

null Thành phố Hồng Ngự: Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID.

Chi tiết bài viết Hoạt động Đoàn

Thành phố Hồng Ngự: Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID.

Thành Đoàn Hồng Ngự phát động chương trình ra quân, huy động đoàn viên thanh niên tại các xã phường hướng dẫn và hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNEID.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp của Thành đoàn Hồng Hồng Ngự và Công an Thành phố về phối hợp thực hiện tuyên truyền cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn nộp hồ sơ trực truyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, giai đoạn 2023 – 2025.

Theo đó, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố tổ chức ra quân hỗ trợ  và hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng app VNEID. Đồng thời tuyên truyền tới người dân về những tiện ích, hiệu quả mang lại từ việc thực hiện các giao dịch hành chính, quản lý giấy tờ cá nhân thông qua app VNEID. Cùng với đó, Đoàn thanh niên Công an Thành phố còn phối hợp với Đoàn thanh niên các xã, phường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID.

Một số hình ảnh nổi bật

Chương trình ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNEID nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng ứng dụng trong nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về người dân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng kinh tế số, Chính phủ số, công dân số; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Xuân Mạnh -BTG