Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tập huấn, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Chi tiết bài viết Hoạt động Đoàn

Tân Hồng: Tập huấn, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện kế hoạch số 23 -KH/ĐTN, ngày 22/2/2023 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về việc tổ chức các hoạt động Tháng thanh niên năm 2023, Chương trình Tháng 3 biên giới nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023)

Nhằm triển khai hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên và cán bộ, công chức, viên chức, sáng ngày 18/3/2023 Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Hồng tổ chức tập huấn hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhân “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong Tháng thanh niên năm 2023”, với các nội dung cụ thể như; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân về lợi ích, sự thuận tiện của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua trang https://dichvucong.dongthap.gov.vn/ (Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp) và https://dichvucong.gov.vn/ (Cổng dịch vụ công Quốc gia). Sau buổi tuyên truyền Đoàn viên thanh niên đã ra quân hướng dân cài đặt các app ứng dụng e – Đồng Tháp, VSSID.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Đây nội dung nằm trong các hoạt động triển và thực hiện hoạt động chuyển đổi số của đoàn viên, thanh niên và nâng cao nâng lực số cho thanh thiếu niên trên điah bàn huyện.

Tấn Dương - Tân Hồng