Xuất bản thông tin

null Các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số quý II năm 2023

Chi tiết bài viết Hoạt động Đoàn

Các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số quý II năm 2023

Trong quý 2 năm 2023 với nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn người dân tại các điểm chợ, khu dân cư sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến. Các bạn đoàn viên phối hợp với các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các khóm ấp trực tiếp xuống đường hỗ trợ và tư vấn người dân cài các ứng dụng chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên và Đoàn thanh niên Công an thành phố đã đi đến tận nhà người dân để tư vấn, hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử (VNeID); giới thiệu ứng dụng Bảo hiểm xã hội (VssID) và cách đăng ký tài khoản VssID trên điện thoại; Tham gia tư vấn, hỗ trợ xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. 

Phường An Bình B

Phường An Bình A

Xã Bình Thành

Xã Tân Hội

Phường An Thạnh

Phường An Lộc

Phường An Lạc

Đây là hoạt động được Ban Thường vụ Thành đoàn duy trì thực hiện xuyên suốt trong năm 2023.

THÀNH ĐOÀN HỒNG NGỰ- BTG