Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: tổ chức sinh hoạt chi đoàn tập trung tháng 4 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Tân Hồng: tổ chức sinh hoạt chi đoàn tập trung tháng 4 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tân Hồng đã chỉ đạo 100% Chi đoàn trong toàn huyện tổ chức sinh hoạt chi đoàn tập trung tháng 4 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”  từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2023.

Kết quả đã có 100% Chi đoàn tổ chức Sinh hoạt chi đoàn tập trung trong tháng tháng 4. Nội dung các buổi sinh hoạt về tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng di động App Thanh niên Việt Nam. Các Chi đoàn còn chủ động kết hợp nhiều nội dung sinh hoạt và lựa chọn nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, hấp dẫn, phù hợp với tình hình thực tế như: hướng dẫn đoàn viên cài đặt các ứng dụng App (Thanh niên Việt Nam; dịch vụ công trực tuyến, E-Đồng Tháp; định danh VNeID; Sổ khám bệnh điện tử - Y tế Đồng Tháp; triển khai sử dụng tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chi đoàn

Thông qua buổi sinh hoạt chi đoàn tập trung, đã giúp các bạn đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên gắn với chủ đề sinh hoạt “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” nhằm phát huy tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số, thông qua đó tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành./.

Cẩm Tú-HĐ Tân Hồng