Xuất bản thông tin

null Thành tích: Có thành tích tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chi tiết bài viết Hoạt động Đoàn

Thành tích: Có thành tích tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn phường đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác điển hình Chị Nguyễn Thị Thanh - khóm Đội trưởng kiêm phó trưởng khóm An Thạnh A là một trong những điển hình tiêu biểu, tham gia công tác năm 2009,  với 10 năm gắn bó, chị là người gương mẫu, nhiệt tình trong công việc, có cuộc sống giản dị, gần gũi nên chị được nhiều người dân trong khóm, quý mến.

Bên cạnh đó, trên cương vị là Bí thư Chi đoàn khóm và chi hội phụ nữ Khóm An Thạnh A ,đồng chí luôn quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, chủ động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua tại chi đoàn. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí luôn tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, luôn xác định mình cần học tập và làm theo Bác ngay từ những việc làm bình thường và giản dị hằng ngày, từ đó tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu vươn lên, phát huy vai trò, tính tiền phong gương mẫu, xung kích của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng chí cùng với đoàn viên trong chi đoàn thực hiện tốt phong trào xung kích, tình nguyện, xây dựng chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong làm việc trong cán bộ đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn, phấn đấu rèn luyện, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động.

Noi gương Bác Hồ học tập suốt đời, đồng chí Nguyễn Thị Thanh luôn phấn đấu không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, hoàn thành mọi nghĩa vụ của người công dân, đi đầu gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong xã hội chị là người cán bộ gương mẫu, tận tụy, bản thân chị luôn được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,  trong gia đình, người mẹ đảm đang, tháo vát gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gia đình chị nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “ 5 không 3 sạch.

Một số hình ảnh của chị 

Từ những việc làm nêu trên và những tâm huyết trong công tác . Với những kết quả đạt được trong thời gian qua Chị đã được Hội LHPN, UBND phường  tặng giấy khen thành tích tốt nhiệm vụ từ năm 2015 đến 2020. Đảng Ủy khen năm 2021  về việc cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị xứng đáng là gương điển hình trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thành Đoàn Hồng Ngự (AL)-BTG