Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đồng Tháp: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chiều ngày 04/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho các đồng chí Thường trực Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư các xã, phường, thị trấn Đoàn (tương đương) trong Tỉnh.

Nhằm đảm bảo tốt công tác tổ chức Đại hội đoàn các cấp đúng theo Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị trức tuyến

Tại hội nghị, các đại biểu được lắng nghe các chuyên đề: Triển khai các văn bản chỉ đạo, triển khai Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027; những điểm mới của đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Mội số lưu ý về công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp xoay quanh các vấn đề đáng chú ý như trang trí khánh tiết, văn kiện đại hội, đề án nhân, các bước thực hiện quy trình nhân sự, bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội, duyệt công tác đại hội và công tác bầu Phó Bí thư kiêm nhiệm,…Sau khi nghe các chuyên đề, các đại biểu tiến hành thảo luận để cùng giải đáp những thắc mắc về các vấn đề liên quan đến kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.

Ảnh: Triển khai các chuyên đề tai hội nghị

Thông qua Hội nghị tập huấn này đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong Tỉnh được kịp thời cập nhật, bổ sung, nâng cao nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Đoàn, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trên cơ sở đó, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Quan Cảnh (TCKT)