Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Sơ kết Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018- 2022

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đồng Tháp: Sơ kết Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018- 2022

Việc tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú là một trong những nội dung quan trọng được 100% các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh triển khai thông qua việc cụ thể hóa Hướng dẫn số 15-HD/TWĐTN-BTC ngày 06/8/2018 của Trung ương Đoàn và Công văn số 471-CV/TĐTN-TCKT ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, về việc triển khai hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022.

 

Công tác triển khai thực hiện hướng dẫn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm thực hiện. Hướng dẫn cụ thể về đối tượng, quyền của đoàn viên khi tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú và định hướng một số nội dung tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú cũng như quy trình, thủ tục giới thiệu, tiếp nhận và tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức họp Ban Chấp hành triển khai nội dung hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú đến các chi đoàn trực thuộc nhằm triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn đoàn; chỉ đạo các cơ sở Đoàn cử các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn về dự các buổi sinh hoạt Chi đoàn trực thuộc và tham gia các hoạt động ở Chi đoàn, đồng thời nắm bắt tình hình sinh hoạt, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của đoàn viên thanh niên.

Ảnh: Đoàn viên tham dự sinh hoạt chi đoàn nơi cưu trú

 Qua 03 năm triển khai thực hiện hướng dẫn mới đối với việc hỗ trợ đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tiêu biểu như: nhiều đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên khối cán bộ, công chức, khối lực lượng vũ trang đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội như: tiền mặt, quà tặng... để hỗ trợ hoạt động Đoàn tại nơi cư trú. Sinh viên các trường đại học, cao đẳng cũng đã chủ động đăng ký tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện (theo lĩnh vực chuyên ngành của sinh viên) để tham gia thực hiện các công trình thanh niên đóng góp cho địa phương như: sửa chữa, xây dựng nhà nhân ái; hỗ trợ ngày công làm đường bê tông, vẽ tranh trang trí tường các trường mầm non trên địa bàn cư trú; xây dựng các tuyến đường thắp sáng đường quê; cán bộ, công chức, sinh viên ngành y tế tham gia đoàn tình nguyện khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân...Tính đến thời điểm hiện tại tổng số đoàn viên được giới thiệu tham gia sinh hoạt nơi cú trú là 35.022/55.642 đoàn viên, đạt tỉ 62,9%.

Ảnh: Đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú vẫn còn một số khó khăn nhất định như: Việc động viên, khen thưởng cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú còn hạn chế; đánh giá nhận xét quá trình tham gia hoạt động của đoàn viên nơi cư trú một số đơn vị còn lúng túng, còn tình trạng nể nang, không sát với thực tế; các cơ sở đoàn chưa thực hiện nghiêm việc sử dụng kết quả nhận xét đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú làm tiêu chí đánh giá chất lượng đoàn viên cuối năm.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Hướng dẫn số 15-HD/TWĐTN-BTC, ngày 06/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 – 2022; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện việc đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú trên địa bàn tỉnh thời gian qua; tuyên truyền những mô hình hay, hiệu quả từ cơ sở; tuyên truyền về trách nhiệm và quyền của đoàn viên khi tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú; Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện hướng dẫn tại các cơ sở Đoàn; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả,...góp phần thực hiện tốt Hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022.

THẾ SANG-TCKT