Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đồng Tháp: Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên

Chiều ngày 11/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030. Tham dự Hội nghị phản biện có các đồng chí là nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ; các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo các ban, bộ phận Tỉnh đoàn; Sở nội vụ; Đại diện Thường trực, Ban Thường vụ Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; đại diện một số Đoàn cấp cơ sở, Đoàn trường THPT; đại diện đoàn viên, thanh niên khối cán bộ công chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp, sinh viên.

Nhằm góp ý cho quá trình xây dựng Nghị quyết phát triển thanh niên của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2030 đảm bảo các nội dung, sát thực tế, có tính khả thi cao, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên tỉnh nhà.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị phản biện

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến phản biện tâm huyết để phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, cụ thể như: cần có thông tin về thực trạng phát triển thanh niên, làm cơ sở để định hướng phát triển thời gian tới; quan tâm đến chất lượng học Nghị quyết của thanh niên hơn so với số lượng; tập trung một số giải pháp giúp thanh niên tự tin, bản lĩnh và tự lập; dự thảo Nghị quyết cần viết ngắn gọn và mang nét riêng của Đồng Tháp; thể hiện nhiều hơn nữa về vai trò, trách nhiệm xã hội của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc chuyển đổi số của địa phương; quan tâm đến chăm sóc sức khỏe, tâm lý, tạo việc làm, khởi nghiệp cho thanh niên v.v..

Ảnh: Đại biểu phản biện dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên có 06 mục tiêu về: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Qua hội nghị phản biện giúp cho cơ quan soạn thảo văn bản Nghị quyết tiếp nhận đa chiều hơn các thông tin, lắng nghe ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị, làm rõ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh về dự thảo Nghị Quyết phát triển thanh niên trên địa bàn đi vào thực tế, thực sự là nghị quyết của thanh niên.

Quan Cảnh (TCKT)