Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: tiếp tục thực hiện chủ trương “1+2” thành chương trình “Các ban, bộ phận Tỉnh đoàn đồng hành cùng cơ sở”

Chi tiết bài viết Hoạt động Đoàn

Đồng Tháp: tiếp tục thực hiện chủ trương “1+2” thành chương trình “Các ban, bộ phận Tỉnh đoàn đồng hành cùng cơ sở”

Chủ trương “1+2” là chủ trương đi công tác tại cơ sở của cán bộ Đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh, là một trong những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Theo đó, mỗi cán bộ Đoàn chuyên trách cấp Trung ương, cấp tỉnh đi công tác cơ sở phải đủ 02 tháng (60 ngày/ năm) trở lên (không tính các buổi đi cơ sở do được mời dự hoạt động) nhằm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thực tế; đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ nghiên cứu, rèn luyện về phương pháp, kỹ năng làm việc, kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, kỹ năng tiếp xúc và đối thoại với thanh niên, tổ chức triển khai các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời tạo thêm kênh thông tin nắm bắt thực tế tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Ảnh: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiến hành kiểm tra chuyên đề

tại Huyện đoàn Tháp Mười

Để Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI sớm đi vào thực tế và cụ thể hóa chủ trương “1+2” thành mô hình cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trương triển khai thực hiện “Các ban, bộ phận Tỉnh đoàn đồng hành cùng cơ sở”; theo đó mỗi ban, bộ phận Tỉnh đoàn sẽ lựa chọn và đăng ký nội dung đồng hành thuộc lĩnh vực chuyên môn của mỗi ban, bộ phận để hỗ trợ, đồng hành cùng cơ sở.

Kết quả, các ban, bộ phận Tỉnh đoàn đã lựa chọn và đăng ký hỗ trợ 10 nội dung công việc đối với 15 Xã, Phường đoàn trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh. Bước đầu các ban, bộ phận Tỉnh đoàn đã tiến hành làm việc với đơn vị Thành đoàn Cao Lãnh, đồng thời xây dựng văn bản, lộ trình cho các nội dung, hoạt động hỗ trợ.

Qua đó, nhằm giúp các ban, bộ phận chuyên môn của Tỉnh đoàn Đồng Tháp xác định nội dung cụ thể khi đi công tác cơ sở, tránh lãng phí thời gian và mang lại hiệu quả cao trong công tác nắm bắt tình hình thực tế, góp phần giải quyết khó khăn cho cơ sở. Đồng thời góp phần giúp đơn vị Thành đoàn Cao Lãnh khắc phục những yếu kém gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; những khó khăn gặp phải do thiếu nhân sự, đo đang trong quá trình thực hiện thí điểm sáp nhập Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

Hồng Nương - TCKT