Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Hoàn thành tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đúng tiến độ

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đồng Tháp: Hoàn thành tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đúng tiến độ

Thực hiện Kế hoạch số 246-KH/TĐTN-TCKT ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tính đến ngày 30/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đối với Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tỉnh diễn ra từ ngày 22/02/2022 (Đại hội điểm cấp cơ sở của Tỉnh) và tính đến ngày 11/5/2022, 100% các cơ sở Đoàn đã tổ chức hoàn thành Đại hội. Theo đó, 416/416 Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội, có 274 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Điểm mới trong công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ này là trên 60% cơ sở Đoàn thực hiện bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, đồng thời bầu 49 chức danh Phó Bí thư Đoàn kiêm nhiệm theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn.

Ảnh: Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh

Đối với Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện (tương đương) Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn Huyện đoàn Hồng Ngự tổ chức Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện của Tỉnh, đại hội được tổ chức vào ngày 12 - 13/4/2022. Tính đến ngày 30/06/2022, có 17/17 (đạt tỷ lệ 100%)  Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã tổ chức đại hội. Trong đó, có 04 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội và 01 đơn vị bầu Phó Bí thư kiêm nhiệm.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội Đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 thực hiện đảm bảo các nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên. Đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội đều là cán bộ, đoàn viên ưu tú có nhận thức, lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư với tín nhiệm cao, theo định hướng của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên.

Ảnh: Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Thành công của Đại hội các cấp đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp; là tiền đề và kinh nghiệm quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, sẽ diễn ra vào ngày 08 – 09/8/2022.

Quan Cảnh (TCKT)