Xuất bản thông tin

null Hội nghị giới thiệu người của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Hội nghị giới thiệu người của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chiều ngày 03/3/2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tổ chức quy trình lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Trang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn chủ trì hội nghị.

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85 ngày 25/6/2015 và Thông báo số 23-TB-MTTQ-BTT, ngày 25/02/2021 của Ban Thường trực Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng những người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Vào lúc 13h 30 phút, ngày 03 tháng 3 năm 2021, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thống nhất giới thiệu đồng chí Huỳnh Minh Thức, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

Trên cơ sở giới thiệu của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, lãnh đạo cơ quan phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức hội nghị cử tri cơ quan lấy ý kiến giới thiệu đồng chí Huỳnh Minh Thức, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo theo đúng quy trình, pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu theo phân bổ của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đại biểu tham dự hội nghị đã biểu quyết thống nhất giới thiệu đồng chí Huỳnh Minh Thức, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với sự tín nhiệm 21/21/23 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 91,3%.

Ảnh: Hội nghị cử tri cơ quan Tỉnh đoàn

Sau hội nghị lấy ý kiến cử tri cơ quan, lãnh đạo cơ quan đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mở rộng để thảo luận, giới thiệu đồng chí Huỳnh Minh Thức, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và đại diện lãnh đạo các ban, bộ phân Tỉnh đoàn đã thảo luận, đồng thời biểu quyết nhất trí giới thiệu đồng chí Huỳnh Minh Thức - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hồng Nương – Ban TCKT