Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Ngày 23/2/2022, tại Phòng họp Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Trung ương Lễ ra mắt Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên tích hợp với Ứng dụng Thanh niên Việt Nam

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đồng Tháp: Ngày 23/2/2022, tại Phòng họp Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Trung ương Lễ ra mắt Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên tích hợp với Ứng dụng Thanh niên Việt Nam

Lễ ra mắt Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên tích hợp với Ứng dụng Thanh niên Việt Nam

Với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn, tăng cường số hóa các nghiệp vụ đoàn viên, thông tin đoàn viên giúp xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Trung ương ra mắt Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên tích hợp với Ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Ảnh: Lễ ra mắt

Để triển khai đồng bộ phần mềm đến các cấp bộ đoàn, cắn cứ chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức cho các cấp bộ Đoàn trong toàn Tỉnh tạo lập cây dữ liệu về tổ chức Đoàn các cấp trong toàn tỉnh (đã tạo lập được 416 cơ sở Đoàn và 2.727 Chi đoàn).

Ảnh: Điểm cầu cấp tỉnh

Lễ ra mắt được truyền hình trực tiếp tới điểm cầu tại 14 huyện, thành Đoàn (tương đương) với sự tham gia của các đồng chí cán bộ Đoàn các cấp.

Ảnh: Một số điểm cầu cấp huyện (tương đương)

Phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên tích hợp với Ứng dụng Thanh niên Việt Nam sẽ là công cụ quan trọng giúp xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh; thực hiện chủ trương Chuyển đổi số trong công tác đoàn, góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong xây dựng và phát triển đất nước.

THẾ SANG (TCKT)