Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đồng Tháp: thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”

Xây dựng mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” là một trong những chủ trương lớn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trong giai đoạn 2018 – 2022. Nhận thức được tầm quan trọng của mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã cụ thể hóa văn bản của Trung ương thành Kế hoạch số 65-KH/TĐTN-TCKT, ngày 09/7/2018 về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” và Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018 – 2022 triển khai đến Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó, nội dung “3 chủ động” gồm có: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu cấp uỷ, phối hợp với các tổ chức liên quan. 

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập tổ kiểm tra chuyên đề công tác tổ chức của Đoàn do các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn làm tổ trưởng làm việc với các đơn vị Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc để nắm cơ bản về tình hình công tác tổ chức trong đó đặc biệt quan tâm đến các chủ trương lớn do Ban Bí Thư Trung ương Đoàn quan triển khai như: Chủ trương 1+1, chủ trương 1+2 và công tác triển khai xây dựng mô hình Đoàn Cơ sở “3 chủ động” tại các đơn vị để báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thực trạng công tác tại Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra chuyên đề, ngày 06/8/2020, tại hội nghị Sơ kết Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, đồng chí Huỳnh Minh Thức – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn/ Bí thư Tỉnh đoàn gợi ý các đơn vị phát biểu sâu về các chủ trương của công tác tổ chức, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các đơn vị cấp huyện (tương đương) đã cụ thể hóa văn bản và lựa chọn những nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị trong công tác xây dựng mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”. Mô hình xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” là một mô hình mới, trong quá trình triển khai thực hiện chắc chắn sẽ có những khó khăn nhất định, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh phải thật sự quyết tâm  để tìm ra giải pháp thực hiện có hiệu quả, nhưng với tình thần “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” tin tưởng rằng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp sẽ có nhiều mô hình hay được cụ thể từ mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”. Tính đến cuối tháng 9 năm 2020, trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 249/249 đoàn cơ sở (đạt 100%) đạt Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Một số hình ảnh minh họa:

Hồng Nương (TCKT)