Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật dành cho cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện (tương đương) năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đồng Tháp: Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật dành cho cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện (tương đương) năm 2022

Sáng ngày 05/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật dành cho cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện (tương đương) năm 2022 cho các đồng chí Thường trực Huyện, Thành đoàn và cán bộ đoàn chuyên trách cập huyện (tương đương) phụ trách công tác kiểm tra, giám sát trong Tỉnh.

Nhằm trang bị kiến thức, cải tiến phương pháp làm việc, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt trong việc lãnh, chỉ đạo điều hành, kiểm tra giám sát  xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo chủ trương, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật dành cho cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện (tương đương) năm 2022.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được lắng nghe các chuyên đề: Triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn về công tác kiểm tra giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đoàn; kiểm tra cán bộ, đoàn viên và tổ chức đoàn cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đoàn; công tác đoàn phí, kiểm tra công tác đoàn phí và các nguồn quỹ khác của Đoàn; Triển khai một số mẫu báo cáo, mẫu phiếu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật của Đoàn,…Sau khi nghe các chuyên đề, các đại biểu tiến hành thảo luận để cùng giải đáp những thắc mắc về các vấn đề liên quan đến kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác kiểm tra giám sát.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Thông qua Hội nghị tập huấn các đồng chí Thường trực Huyện, Thành đoàn và cán bộ đoàn chuyên trách cập huyện (tương đương) phụ trách công tác kiểm tra, giám sát nắm vững kiến thức, kỷ năng, lĩnh hội kiến thức và có khả năng xử lý các trường hợp phát sinh tại địa phương, đơn vị.

Quan Cảnh (TCKT)