Xuất bản thông tin

null Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp của Trung ương làm việc với Tỉnh đoàn Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp của Trung ương làm việc với Tỉnh đoàn Đồng Tháp

Sáng ngày 23/12/2021, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đội Trung ương làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 (sau đây gọi tắt là Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI) bằng hình thức trực tuyến.

            Nhằm chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, Tỉnh đoàn Đồng Tháp là đơn vị được Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ảnh có chứa văn bản, người, con người, cảnh

Mô tả được tạo tự động

Điểm cầu tại tỉnh Đồng Tháp

            Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Đỗ Thị Thanh Trang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội đã báo cáo về công tác chuẩn bị, tiến độ tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI. Theo đó, bám sát Kế hoạch số 411-KH/TWĐTN-BTC của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Công văn số 527-CV/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Lãnh đạo đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trong Tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động xây dng kế hoạch và hướng dẫn Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng thời tổ chức hội nghị triển khai Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027. Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Điểm cấp tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới đại hội Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI sớm hơn 01 tháng, theo đó, Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 29/4/2022 với đơn vị Thị trấn Đoàn Mỹ Thọ làm điểm cấp cơ sở; Đại hội cấp huyện hoàn thành trước ngày 08/7/2022 với đơn vị Huyện đoàn Hồng Ngự làm điểm cấp huyện; Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI dự kiến tổ chức trước 15/8/2022. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Ban Tổ chức và 04 Tiểu ban phục vụ Đại hội Đoàn cấp tỉnh. Ngoài ra, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Tổ chỉ đạo Đại hội điểm gồm 09 đồng chí (Tổ do đồng chí Lê Thành Công - UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam Tỉnh làm Tổ trưởng)

            Đồng chí Huỳnh Minh Thức – UVBCH Trung ương Đoàn/Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thông tin thêm kết quả làm việc với 12 đơn vị Huyện, Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh để chuẩn bị cho công tác lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp, nhân sự cán bộ đoàn chủ chốt cấp huyện làm cơ sở định hướng nhân sự Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới. Đồng thời, đề xuất với Tổ công tác Trung ương Đoàn cho ý kiến về vị trí chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm thuộc Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh, ý tưởng xây dựng không gian triễn lãm ảo trực tuyến về các mô hình tiêu biểu của Đoàn triển lãm, giới thiệu tại Đại hội. 

Ảnh có chứa văn bản, người, trong nhà, bàn

Mô tả được tạo tự động

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu kết luận hội nghị

            Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của Tỉnh đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy và chỉ đạo cơ sở trong triển khai thực hiện các bước đầu chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Kỳ vọng và tin tưởng với sức trẻ Đất Sen hồng cùng tình cảm quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, tỉnh Đồng Tháp sẽ tạo được những điểm nhấn và sáng tạo trong công tác tổ chức Đại hội.

            Đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện tốt các kế hoạch đề ra, nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội Đoàn các cấp với tinh thần tiến công chung và trợ sức cho cơ sở; Đồng thời, cụ thể hóa các phương án tổ chức đại hội với các khung thời gian tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.  Tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng tối đa sức mạnh của truyền thông trong công tác tuyên truyền và việc lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội trong đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên qua các thời kỳ bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp,…

            Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh: Cơ cấu nhân sự của đội ngũ cán bộ Đoàn phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đúng nguyên tắc, quy trình theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đảm bảo đội ngũ này mang tính đại diện cho thế hệ thanh niên toàn tỉnh. Quan tâm đến việc tạo đầu ra cho cán bộ đoàn, lưu ý việc giải quyết các đơn thư, tố cáo và chuẩn bị các phương án dự phòng phát sinh tại Đại hội,….

Minh Thùy (BTG)