Xuất bản thông tin

null Tỉnh đoàn Đồng Tháp giám sát Quy chế cán bộ Đoàn tại Thành ủy Cao Lãnh

Chi tiết bài viết Hoạt động Đoàn

Tỉnh đoàn Đồng Tháp giám sát Quy chế cán bộ Đoàn tại Thành ủy Cao Lãnh

Ngày 29/10, Đoàn giám sát thực hiện quy chế cán bộ Đoàn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn do đồng chí Huỳnh Minh Thức, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn/ Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Thành ủy Cao Lãnh.

Tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, sở Nội vụ tỉnh và đại diện lãnh đạo các Ban, bộ phận Tỉnh đoàn.

Ảnh: Quang cảnh buổi giám sát

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo về việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn của huyện. Đoàn giám sát đã nêu các vấn đề để trao đổi, tìm hiểu, làm rõ thêm về công tác triển khai thực hiện Quyết định 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và của cấp ủy các cấp trong Thành phố Cao Lãnh; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ Đoàn; tỉ lệ cán bộ đoàn tham gia cấp ủy các cấp, những bất cập và kiến nghị đề xuất đối với Quy chế cán bộ Đoàn hiện nay… 

Việc thực hiện quy chế cán bộ Đoàn của Thành ủy Cao Lãnh được triển khai thực hiện theo quy định. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và công tác chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp, đặc biệt Thành đoàn và cơ sở ngày càng được quan tâm, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Đội ngũ cán bộ đoàn từ Thành phố đến cơ sở từng bước được chuẩn hóa, cán bộ đoàn được quan tâm cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ ngày càng tăng. Nhiều cán bộ được rèn luyện, trưởng thành và là nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội các cấp. 

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Huỳnh Minh Thức, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn/ Bí thư Tỉnh đoàn thống nhất với đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung được giám sát.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu cán bộ Đoàn các cấp Thành phố Cao Lãnh cũng phải tự chuẩn bị hành trang cho mình về kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cán bộ trong tình hình mới.

Đồng chí mong muốn, thông qua quy chế cầu công tác phối hợp, chính quyền các cấp sẽ quan tâm đến việc lựa chọn đầu vào cán bộ Đoàn, cũng như tạo mọi điều kiện để cán bộ Đoàn có môi trường rèn luyện, trưởng thành./.

Hồng Nương – TCKT