Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Không gian nghiên cứu khoa học, công nghệ cho Sinh viên Cao Đẳng, Đại học.

Chi tiết bài viết Hoạt động Đoàn - Hội - Đội trong Tỉnh

Đồng Tháp: Không gian nghiên cứu khoa học, công nghệ cho Sinh viên Cao Đẳng, Đại học.

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp năm 2020, nhằm góp phần phát triển tư duy, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học Công nghệ trong đoàn viên, thanh niên là Sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng trong Tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đoàn trường Đại học Đồng Tháp, Đoàn khối các cơ quan Tỉnh xây dựng 03 không gian nghiên cứu khoa học công nghệ tại Trường Đại học Đồng Tháp, Cao đẳng Cộng đồng và Cao đẳng Y tế Đồng Tháp.

Không gian sáng tạo Trường Đại học Đồng Tháp

          Không gian được đặt tại các phòng hoạt động nghiên cứu của trường giúp cho các bạn sinh viên có không gian để tham gia các hoạt động nghiên cứu, thực hành các ý tưởng sáng tạo liên quan đến ngành nghề mình đang học.

Không gian sáng tạo tại Trường Cao đẳng cộng đồng

Không gian sáng tạo tại Trường Cao Đẳng Y Tế

Bên cạnh đó, không gian còn là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa Sinh viên các khoa, trao đổi kiến thức chuyên môn cũng như được các thầy cô chuyên môn hướng dẫn để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, qua đó thúc đẩy sự phát triển của phong trào sáng tạo trong Sinh viên, nâng cao nghiệp vụ chên môn của các giảng viên trẻ và tạo ra nhiều sản phẩm sáng tạo, chất lượng phục vu công tác giảng dạy và đời sống.

Đặng Lộc*