Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tấm gương học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Tân Hồng: Tấm gương học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Em Nguyễn Thị Cẩm Tú- lớp 9A1 trường THCS Tân Phước  là một trong những cá nhân tiêu biểu của huyện Tân Hồng được tuyên dương có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn gia đình không có đất ruộng canh tác, bố làm thuê thu nhập không ổn định, mẹ ở nhà nội trợ, vì thế nên em càng nỗ lực hơn nhiều trong học tập, đạt được nhiều thành tích 3 năm  đạt danh hiệu tiên tiến và năm học 2021-2022 đạt danh hiệu học sinh giỏi, giải ba học sinh học sinh giỏi môn lịch sử cấp huyện và giải nhì cấp tỉnh. Trong bốn năm học tại Trường Trung học cơ sở Tân Phước là thành viên trong Ban chỉ huy Chi đội lớp, góp phần cùng với Chi đội đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua của Chi đội từng năm học. Đặc biệt năm học 2021-2022, em được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và được tuyên dương có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh: Em Nguyễn Thị Cẩm Tú (giữa)

Với những thành tích đạt được em Nguyễn Thị Cẩm Tú là một trong những tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện, lan tỏa tích cực những việc làm tốt đến nhiều học sinh, trong mỗi nhà trường.

              Cẩm Tú - HĐ Tân Hồng – PT